Verksamhet

Tikab är ett teknikkonsultföretag med lång erfarenhet i teknisk framkant. Vi levererar tjänster inom mekanisk konstruktion, hållfasthetsanalys och projektstyrning med BIM, till kunder i norra Europa med behov av kvalificerade lösningar levererade passionerat och enkelt med kvalitet.

Vi är verksamma inom branscherna bygg- och anläggning, infrastruktur och tung industri inom transport- och kraftsektorn. Våra uppdragsgivare är entreprenörer, myndigheter eller större teknikkonsultbolag.

Verksamheten riktar sig i första hand till kunder med behov av kvalificerade lösningar i Sverige.

 

Affärsområden

Bygg/Anläggning/Infrastruktur

Inom affärsområdet Bygg/Anläggning har vi lång erfarenhet av stora projekt där vi haft uppdrag att lösa mekaniska konstruktioner. Exempelvis rörliga tak i arenabyggen, slussmekanik och mekaniska konstruktioner i Citybanan. Vi får även ansvar för BIM/VDC-processer i större bygg- och infrastrukturprojekt.

Konstruktion_100

Tung industri

Inom affärsområdet industri är vi verksamma i huvudsak inom kraft och järnväg. Vi utför dels dynamiska beräkningar dels hållfasthetsanalyser av system och komponenter. Vi levererar även konstruktionslösningar och tillverkningshandlingar.

Konstruktion_100

Tikab i siffror

År sedan start

Antal medarbetare

Genomsnittsålder

Omsättning MSEK

Tikabnyheter

Verksamhetsområden

Konstruktion

Vi är specialiserade på stålkonstruktioner och mekanik av olika slag.

Inom mekanisk konstruktion utför vi konstruktionsarbete inom tunga rörliga stålkonstruktioner från konceptstadie till färdiga tillverkningshandlingar.

Exempel:

  • Stålbroar
  • Luckor
  • Lyftanordningar
  • Järnvägsfordon

Även produkter och komponenter åt anläggnings-, kraft-och transportindustri.

Hisingsbron | Lyftbro

Bron är utformad som en lyftbro och Tikab har konstruerat lyftsystem och maskineri.

Läs mer!

Slussen | Slussluckor och avbördning

Tikab har konstruerat slussluckorna inklusive drivning och tagit fram handlingar för tillverkning och montage.

Läs mer!

Friends Arena | Rörligt tak

Det öppningsbara taket i Friends Arena är konstruerat med hjälp av Tikab.

Tikab systemkonstruerade maskineriet som öppnar och stänger taket på Friends Arena. Vi har även konstruerat tätningskonstruktionerna för taket och lyftbara hörnsektioner på läktarna för att möjliggöra intransport av större fordon på planen.

 

Läs mer!

Tele2 Arena | Rörligt tak

Konstruktion och tillverkningshandlingar för tätningskonstruktion för det rörliga taket. Tack vare denna insats kan besökare till olika evenemang njuta i torrhet.

Flexibla plåtar och gummiprofiler nyttjades. Tätningskonstruktionen väger totalt 40 ton.

Läs mer!

Citybanan | Skyddsportar

För att undvika att Mälaren rinner in i Stockholms tunnelsystemdetta har Tikab dimensionerat och konstruerat samt upprättat tillverkningshandlingar för en skyddsport som ska stänga vid vatteninträngning.

Porten ska kunna motstå 27 meter vattenpelare i ensidigt tryck. Porten är tillverkad i stål, väger 40 ton och drivs med hydraulik.

Läs mer!

Mall of Scandinavia | Fasadkonstruktion

Mall of Scandinavia är norra Europas största shopping-galleria och självklart har Tikab varit delaktiga i uppförandet. Tikab har dimensionerat och upprättat tillverknings/montagehandlingar för upphängningen av fasaden, allt enligt Eurocode.

Läs mer!

Beräkning

Inom hållfasthetsanalyser utför vi spänningsanalyser på såväl system- som på detaljnivå. Analyserna syftar oftast till att hållfasthetsmässigt verifiera konstruktioner mot någon norm.

Konstruktionssystem analyseras t.ex med avseende på verkningssätt, deformationer, spänningar, vibrationer och stabilitet

Vi utför även avancerade dynamiska analyser inom kärnkraft och järnväg, till exempel seismiska analyser eller lösning av fordonsdynamiska problem.

Vectus | Förarlös spårtaxi

Vectus är ett system för förarlös spårtaxi. Tikab har utfört gångdynamiska analyser för att finna den optimala kombinationen av fordon och bana.

Läs mer!

Forsmark | Hållfasthetsanalyser

Tikab har lång tradition av att utföra hållfasthets- och konstruktionsberäkningar åt kärnkraftsindustrin. Historiskt har Tikab utfört konstruktioner vid såväl konstruktionsfasen som uppförandefasen av Forsmark 3 och Oskarshamn 3 samt dimensionerat och konstruerat rörbrottsförankringar i Oskarshamn 1.

Tikab har sedan dess utfört en mängd rör- och komponentanalyser åt Forsmark samt tagit fram belastningsunderlag för såväl jordbävning som olika så kallade pooldynamiska förlopp.

 

Läs mer!

BIM-tjänster

Tikab erbjuder flera tjänster som möjliggör ett obrutet informationsflöde i byggprocessen.

Kontoret

Plats för kreativa korridormöten

Konferensrummet ”Burspråket” för kreativa möten

Kontoret och konferensrummet ”Orangeriet”

Konferensrummet ”Orageriet” och pentryt

Konferensrummet ”Orangeriet” och arbetsplatser i fonden

Kontoret med sitt inspirerande tak

”Orangeriet” och paushörnan

Konferensrummet ”Orangeriet”

Kontoret och ”Orangeriet”

Kontaktpersoner

Se även kontaktuppgifter

Per-Anders Jönsson

Per-Anders Jönsson

VD/Tekn. Dr. Järnvägsteknik

per-anders.jonsson@tikab.com
+46 8 409 043 01

Beräkning
Järnvägsindustri

Fredrik Albing

Fredrik Albing

Uppdragsledare / Försäljningsansvarig

fredrik.albing@tikab.com
+46 8 409 043 55

Kärnkraft
Beräkning
Analys

 
Fredrik Österdahl

Fredrik Österdahl

Uppdragsledare, kontorsansvarig

fredrik.osterdahl@tikab.com
+46 8 409 043 03

Mekanik
Konstruktion

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Uppdragsledare, marknadsansvarig

johan.stribeck@tikab.com
+46 8 409 043 22